Art. 1.499. Mijloace de dovada

Daca prin lege nu se prevede altfel, dovada platii se face cu orice mijloc de proba.