Art. 1.506. Imputatia platii facuta prin acordul partilor

(1) Plata efectuata de debitorul mai multor datorii fata de acelasi creditor, care au acelasi obiect, se imputa asupra acestora conform acordului partilor.

(2) In lipsa acordului partilor, se aplica dispozitiile prezentei sectiuni.