Art. 1.530. Dreptul la daune-interese

Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabile a obligatiei.

Atunci cand neexecutarea obligatiei este partiala, trebuie sa se deosebeasca intre doua situatii, dupa cum obiectul obligatiei (prestatia) este indivizibil sau divizibil. Daca obiectul obligatiei este indivizibil, indiferent daca indivizibilitatea decurge din natura obiectului ori din vointa partilor, neexecutarea partiala a obligatiei constituie intotdeauna o neexecutare totala, care indatoreaza debitorul se repare integral prejudiciul. Daca obiectul obligatiei este divizibil, va trebui stabilita masura in care obligatia este executata, respectiv neexecutata, iar despagubirile datorate de debitor creditorului sau vor fi diminuate in mod corespunzator [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p.188]

Executarea necorespunzatoare a obligatiei poate fi apreciata ca fiind o neexecutare totala sau partiala a contractului, in functie de imprejurarile concrete ale spetei. De exemplu, ar fi vorba de o neexecutare totala daca debitorul preda creditorului sau in executarea contractului un bun cu vicii ascunse care il fac in intregime inutilizabil sau confectioneaza la comanda un articol de imbracaminte prea mic pentru persoana careia ii era destinat, astfel incat aceasta nu il poate imbraca. In schimb, atunci cand bunul predat de catre debitor prezinta anumite vicii sau defecte care insa nu il fac inutilizabil, este vorba de o neexecutare partiala [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 188-189]

Intotdeauna daunele-interese se stabilesc in bani. Instantele de judecata nu sunt competente sa-l oblige pe debitor la executarea in natura a unei alte prestatii, decat aceea stabilita de catre parti in contract. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 304]