Art. 1.540. Nulitatea clauzei penale

(1) Nulitatea obligatiei principale o atrage pe aceea a clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu o atrage pe aceea a obligatiei principale.

(2) Penalitatea nu poate fi ceruta atunci cand executarea obligatiei a devenit imposibila din cauze neimputabile debitorului.

Nu este exclus ca o clauza penala sa fie stabilita ulterior incheierii contractului, iar atunci ea se va prezenta ca o conventie distincta, dar tot accesorie, fiind de aplicat tot regula accesorium sequitur principalem. Clauza penala poate supravietui rezolutiunii, deoarece ratiunea ei este de a dezdauna pe creditor in caz de inexecutare a contractului. Dar clauza penala isi va produce efectele specifice doar in ipoteza in care rezolutiunea e imputabila debitorului. Prin urmare, in ipoteza in care contractul devine imposibil de executat datorita unui caz fortuit, clauza penala nu se va activa. In general, destinul clauzei penale depinde de natura contractului, de specificul prestatiilor acestuia, dar si de clauzele concrete care au dus la neindeplinirea lor. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 539]