Art. 1.568. Transferul drepturilor

(1) Cesiunea de creanta transfera cesionarului:
a) toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata;
b) drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate.

(2) Cu toate acestea, cedentul nu poate sa predea cesionarului, fara acordul constituitorului, posesia bunului luat in gaj. In cazul in care constituitorul se opune, bunul gajat ramane in custodia cedentului.

In ipoteza in care cesiunea drepturilor litigioase intervine intre o societate cu raspundere limitata, in calitate de cedent, şi asociatul unic şi administratorul societaţii, in calitate de cesionar, la un moment ulterior deciziei de dizolvare şi lichidare a societaţii cu raspundere limitata, adoptata de asociatul unic, cesionarul – in calitate de fost asociat unic şi administrator – raspunde pentru datoriile societaţii, dar nu in baza cesiunii de creanţa, care ii transfera exclusiv drepturile litigioase ale societaţii cu raspundere limitata, devenite astfel drepturi proprii, ci in baza deciziei de dizolvare şi lichidare a societaţii cu raspundere limitata, prin care s-a obligat sa stinga pasivul societaţii cu activele preluate de la acesta, conform art. 235 din Legea nr. 31/1990 republicata, fiind vorba, aşadar, despre o raspundere pentru obligaţiile societare, in baza unor dispoziţii legale speciale. [ICCJ, Secţia a II-a civila, Decizia nr. 3311 din 29 octombrie 2014, scj.ro]