Art. 1.571. Cesiunea partiala

(1) Creanta privitoare la o suma de bani poate fi cedata in parte.

(2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie nu poate fi cedata in parte decat daca obligatia este divizibila, iar cesiunea nu face ca aceasta sa devina, in mod substantial, mai oneroasa pentru debitor.