Art. 1.572. Creante viitoare

(1) In caz de cesiune a unei creante viitoare, actul trebuie sa cuprinda elementele care permit identificarea creantei cedate.

(2) Creanta se considera transferata din momentul incheierii contractului de cesiune.