Art. 1.760. Efecte

(1) Efectele vanzarii cu optiune de rascumparare se stabilesc potrivit dispozitiilor privitoare la conditia rezolutorie, care se aplica in mod corespunzator. Cu toate acestea, vanzatorul este tinut de locatiunile incheiate de cumparator inaintea exercitarii optiunii, daca au fost supuse formalitatilor de publicitate, dar nu mai mult de 3 ani din momentul exercitarii.

(2) Vanzatorul care intentioneaza sa exercite optiunea de rascumparare trebuie sa ii notifice pe cumparator, precum si pe orice subdobanditor caruia dreptul de optiune ii este opozabil si fata de care doreste sa isi exercite acest drept.

(3) In termen de o luna de la data notificarii, vanzatorul trebuie sa consemneze sumele mentionate la art. 1.759 alin. (1), la dispozitia cumparatorului sau, dupa caz, a tertului subdobanditor, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a exercita optiunea de rascumparare.

Cu privire la forma pe care trebuie sa o imbrace notificarea, apreciem ca principiul simetriei formelor obliga vanzatorul sa respecte forma impusa pentru contractul de vanzare, respectiv forma scrisa, pentru a da un caracter univoc acestei optiuni.
In cazul imobilelor, notificarea va fi supusa notarii in cartea funciara a bunului, conform art. 902-903 NCC, iar destinatarul notificarii este cumparatorul primar sau persoana care apare inscrisa ca proprietar in cartea funciara. [D. Anghel, Comentariile Codului Civil. Contractul de vanzare si contractul de schimb. Editura Hamangiu, 2012, p. 226]