Art. 1.768. Pretul produselor sau serviciilor

(1) Pretul datorat de beneficiar este cel prevazut in contract sau in lege.

(2) Daca in cursul executarii contractului se modifica reglementarea legala a pretului sau mecanismului de determinare a acestuia, intre parti va continua sa se aplice pretul sau mecanismul de determinare a acestuia stabilit initial in contract, daca legea nu prevede expres contrariul.

(3) Daca legea prevede expres ca pretul sau modalitatea de determinare pe care le stabileste se va aplica si contractelor in curs, fiecare dintre parti poate denunta contractul in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii. Pe durata celor 30 de zile partile vor aplica pretul stabilit prin contract.

Solutia prevazuta de alin. (3) este doar o facultate, adica o posibila optiune, partile neputand fi obligate sa denunte contractul daca nu doresc acest lucru. De asemenea, apreciem ca termenul de 30 de zile de la intrarea in vigoare a mentionatei legi nu este un termen de decadere, ci unul de prescriptie. [T. Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu 2012, p. 102]