Art. 1.779. Bunurile ce pot face obiectul locatiunii

Toate bunurile, atat mobile cat si imobile, pot face obiectul locatiunii, daca dintr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul.