Art. 1.781. Incheierea contractului de locatiune

Contractul de locatiune se considera incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si pretului.