Art. 1.810. Tacita relocatiune

(1) Daca, dupa implinirea termenului, locatarul continua sa detina bunul si sa isi indeplineasca obligatiile fara vreo impotrivire din partea locatorului, se considera incheiata o noua locatiune, in conditiile celei vechi, inclusiv in privinta garantiilor.

(2) Noua locatiune va fi insa pe durata nedeterminata, daca prin lege sau conventia partilor nu se prevede altfel.

Partile nu pot invoca prin efectul relocatiunii (…) pactul comisoriu din contractul initial, deoarece acesta reprezinta o clauza speciala, vizand rezilierea inainte de termen a contractului cu durata determinata, care nu poate opera in privinta unui contract cu durata nedeterminata, cum este acela de relocatiune. [M-L. Belu Magdo, Locatiunea in noul Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p. 59]

Încheierea unor acte adiţionale de prelungire a duratei locaţiunii nu împiedică prelungirea contractului prin tacita relocaţiune, dacă, la încetarea perioadei din ultimul act adiţional, locatorul nu îşi manifestă în mod clar voinţa juridică de a împiedica tacita relocaţiune.
Astfel, cât timp locatorul nu îşi manifestă în niciun fel această voinţă juridică după ce a operat tacita relocaţiune, acesta nu este îndreptăţit să solicite activarea clauzei penale, întrucât numai de la momentul denunţării unilaterale a contractului de locaţiune, astfel cum a fost reînnoit, fără termen, pot fi solicitate despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a imobilului, până la data respectivă locatarul datorând exclusiv chiria convenită prin contract. [ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2565 din 17 septembrie 2014, www.scj.ro]