Art. 1.813. Raporturile dintre locatar si dobanditor

(1) In cazurile prevazute la art. 1.811, dobanditorul se subroga in toate drepturile si obligatiile locatorului care izvorasc din locatiune.

(2) Locatorul initial ramane raspunzator pentru prejudiciile cauzate locatarului anterior instrainarii.