Art. 1.845. Caracterul executoriu

Contractele de arendare incheiate in forma autentica, precum si cele inregistrate la consiliul local constituie, in conditiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.

Avand in vedere natura contractului de arendare si faptul ca acesta este doar o specie a contractului de locatiune, in general, si tinand seama de ratiunea avuta in vedere de legiuitor prin instituirea caracterului de titlu executoriu al clauzelor contractului referitoare la plata arenzii, acestui contract ar trebui sa i se recunoasca valoarea de titlu executoriu si in ceea ce priveste obligatia de restituire a bunurilor arendate, la incetarea lui din orice cauze, astfel cum prevede art. 1816 alin. (3) NCC. [T. Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu 2012, p. 145]