Art. 1.914. Limitele si revocarea mandatului de administrator

(1) Administratorul, in absenta opozitiei asociatilor, poate face orice act de administrare in interesul societatii.

(2) Administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, daca nu se prevede altfel in contractul de societate.

(3) Clauzele care limiteaza puterile de administrare conferite de lege nu sunt opozabile fata de tertii de buna-credinta.