Art. 1.939. Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat

In contractul de societate se poate stipula ca la moartea unui asociat societatea sa continue de drept cu mostenitorii acestuia.

Asociatii ramasi pot decide continuarea societatii cu mostenitorii asociatului decedat chiar si in ipoteza lipsei din contractul de societate a clauzei de agrement in acest sens.
Societatea va continua sa existe cu asociatii ramasi daca aceasta posibilitate a fost prevazuta prin contractul de societate, dar cu despagubirea mostenitorilor. [P. Piperea in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 713]