Art. 1.953. Raporturile dintre asociati si fata de terti

(1) Asociatii, chiar actionand pe contul asocierii, contracteaza si se angajeaza in nume propriu fata de terti.

(2) Cu toate acestea, daca asociatii actioneaza in aceasta calitate fata de terti sunt tinuti solidar de actele incheiate de oricare dintre ei.

(3) Asociatii exercita toate drepturile decurgand din contractele incheiate de oricare dintre ei, dar tertul este tinut exclusiv fata de asociatul cu care a contractat, cu exceptia cazului in care acesta din urma a declarat calitatea sa la momentul incheierii actului.

(4) Orice clauza din contractul de asociere care limiteaza raspunderea asociatilor fata de terti este inopozabila acestora.

(5) Orice clauza care stabileste un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociati este considerata nescrisa.

Este valabila şi nu poate fi interpretata in sensul unei de inlaturari de la pierderi, clauza conform careia profitul asocierii se repartizeaza intre parţi in proporţie de 10%, dar nu mai puţin de 970 Euro/luna + TVA (suma minima garantata) pentru o parte şi 90% pentru cealalta parte, corespunzator participarii lor la aport. [ICCJ, Secţia a II-a civila, Decizia nr. 924/2012, www.scj.ro]