Art. 1.954. Forma si conditiile asocierii

Cu exceptia dispozitiilor prevazute la art. 1.949-1.953, conventia partilor determina forma contractului, intinderea si conditiile asocierii, precum si cauzele de dizolvare si lichidare a acesteia.

Dispozitiile Codului civil nu contin reglementari speciale referitoare la incetarea contractului de asociere in participatie. Asa fiind, incetarea contractului este lasata la aprecierea partilor (asociatilor) si va fi carmuita de regulile dreptului comun privind incetarea contractelor. De precizat ca, atat doctrina cat si jurisprudenta au evidentiat ca asocierea in participatiune (fiind un contract intuitu personae) se bazeaza pe colaborarea si increderea reciproca pe care asociatii o au intre ei, iar neintelegerile grave dintre acestia pot conduce la imposibilitatea desfasurarii activitatii asocierii si pe cale de consecinta la rezilierea acesteia. [L. Stanciulescu, V. Nemes, Dreptul contractelor civile si comerciale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2013, p. 306]