Art. 11. Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri

Nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea publica sau de la bunele moravuri.

Textul consacra, indirect, libertatea actelor juridice civile (principiul autonomiei de vointa) si, direct, ingradirea acesteia, in folosul general, prin dispozitii care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri. Intr-o forma de exprimare directa, aceste idei sunt reluate de art. 1169 NCC si sanctionate cu nulitatea contractului daca acesta le incalca (art. 1246, 1247 NCC). [P. Perju in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 12]