Art. 110. Cazurile de instituire

Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie judecatoreasca, disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele.

Tutela este guvernata de o serie de principii: a) generalitatea: tutela se instituie ori de cate ori un minor este lipsit de ocrotire parinteasca; b) exercitarea tutelei exclusiv in interesul minorului: tutela se exercita numai in interesul monorului, atat in ceea ce priveste persoana, cat si bunurile acestuia; c) independenta patrimoniala dintre minor si tutore: minorul nu are niciun drept asupra bunurilor tutorelui, dupa cum nici tutorele nu are vreun drept asupra bunurilor minorului; d) controlul efectiv si continuu exercitat de catre instanta de tuela: instanta de tutela va efectua un control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele si consiliul de familie isi indeplinesc atributiile cu privire la monor si bunurile acestuia; e) celeritatea: instanta de tutela solutioneaza de indata cererile cu care este investita. [L. Irinescu in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 156]

Poate fi luata masura de ocrotire a tutelei si fata de minorul casatorit inainte de implinirea varstei de 18 ani, a carui casatorie a fost anulata, daca minorul a fost de rea-credinta la incheierea casatoriei. [L. Uta in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 355]

”Conform art. 110 cod civil, tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele.
Potrivit dispozițiilor art. 511 cod civil în cazul în care, după decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti, copilul se află în situaţia de a fi lipsit de îngrijirea ambilor părinţi, se instituie tutela.
În situaţia dedusă judecăţii hotărârea de decădere din drepturile părinteşti pentru mama minorului nu este definitivă, nu este executorie, şi ca atare nu se poate considera că minorul se află în situaţia în care să se impună instituirea tutelei, împrejurarea că faţă de minor s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă neschimbând situaţia.” [Tribunalul Galați, Decizia nr. 772/2015, portal.just.ro]