Art. 12. Libertatea de a dispune

(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, daca este insolvabil.

Libertatea proprietarului de a dispune de bunurile sale reprezinta (…) un drept, distinct insa de puterea de a dispune, socotita a face parte din categoria drepturilor publice, a facultatilor inerente personalitatii umane. [P. Perju in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 13]