Art. 149. Constituirea de depozite bancare

(1) Sumele de bani care depasesc nevoile intretinerii minorului si ale administrarii bunurilor sale, precum si instrumentele financiare se depun, pe numele minorului, la o institutie de credit indicata de consiliul de familie, in termen de cel mult 5 zile de la data incasarii lor.

(2) Tutorele poate dispune de aceste sume si instrumente financiare numai cu autorizarea prealabila a instantei de tutela, cu exceptia operatiunilor prevazute la alin. (3).

(3) Cu toate acestea, el nu va putea folosi, in niciun caz, sumele de bani si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) pentru incheierea, pe numele minorului, a unor tranzactii pe piata de capital, chiar daca ar fi obtinut autorizarea instantei de tutela.

(4) Tutorele poate depune la o institutie de credit si sumele necesare intretinerii, tot pe numele minorului. Acestea se trec intr-un cont separat si pot fi ridicate de tutore, fara autorizarea instantei de tutela.

Contractul de prestari servicii de investitii financiare incheiat de parinte, in numele copilului minor, nu ar trebui sa intre sub incidenta dispozitiilor art. 149 alin. (3) C. civ. in ipoteza in care sumele de bani provin din patrimoniul parintelui si toate obligatiile patrimoniale decurgând din incheierea contractului de prestari servicii de investitii financiare sunt in sarcina parintelui si sunt onorate din patrimoniul parintelui. [M. Avram, C. Frincu, Tranzactii pe piata de capital in numele minorului, www.juridice.ro]