Art. 173. Inlocuirea tutorelui

(1) Tutorele celui pus sub interdictie judecatoreasca este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de la numire.

(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de 3 ani.

Spre deosebire de tutorele minorului, care nu poate refuza continuarea indeplinirii sarcinilor tutelei decat in cazuri expres prevazute de lege, tutorele interzisului, conform art. 173 NCC, este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de la numire. Pentru motive temeinice, tutorele poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de trei ani. Dreptul la inlocuire al tutorelui interzisului se explica prin dificultatile determinate de caracterul nedeterminat in timp al tutelei si de situatia de sanatate si conditiile de ingrijire a interzisului. [C.T.Ungureanu, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura Hamangiu 2012, p. 405]