Art. 189. Categorii de persoane juridice

Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

Din art. 189 NCC rezulta ca exista doua categorii de persoane juridice: de drept public si de drept privat. Realitatea normativa a legilor speciale in vigoare demonstreaza ca exista persoane juridice de granita, cu un statut intermediar, ce le situeaza intre limitele celor doua tipuri de persoane juridice. Este vorba despre institutiile de interes public si organizatiile nonguvernamentale cu statut de utilitate publica. [G. Piperea in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 173]

In lipsa unor criterii clare si suficiente pentru o delimitare de necontestat intre cele doua categorii de persoane juridice, consacrate explicit de art. 189, vom enumera, fara a le epuiza (…) persoanele juridice de drept public: Statul; Parlamentul Romaniei, cu cele doua camere, Senatul si Camera Deputatilor; Administratia Prezidentiala si Presedintele Romaniei; Guvernul Romaniei; Ministerele; Unitatile administrativ-teritoriale (comunele, orasele si judetele); Institutia prefectului; Institutiile publice; Misiunile diplomatice si consulare; Organele autoritatii judecatoresti (ICCJ, CSM, curtile de apel, tribunalele si Ministerul Public); Curtea Constitutionala; Banca Nationala a Romaniei; Curtea de Conturi s.a.
In ceea ce priveste persoanele juridice de drept privat, intr-o enumerare exemplificativa, ar putea fi cuprinse urmatoarele categorii: societatile comerciale; societatile cooperative; institutiile de credit; asociatiile; fundatiile; asociatiile de proprietari; sindicatele; federatiile sindicale; confederatiile sindicale si uniunile sindicale; patronatele; cultele religioase s.a [G. Buta in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 431]