Art. 191. Persoana juridica de drept public

(1) Persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in cazurile anume prevazute de lege, persoanele juridice de drept public se pot infiinta prin acte ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de lege.