Art. 2.012. Puterea de reprezentare

(1) Daca din imprejurari nu rezulta altfel, mandatarul il reprezinta pe mandant la incheierea actelor pentru care a fost imputernicit.

(2) Imputernicirea pentru reprezentare sau, daca este cazul, inscrisul care o constata se numeste procura.

(3) Dispozitiile referitoare la reprezentarea in contracte se aplica in mod corespunzator.