Art. 2.093. Ineficacitatea clauzei de neconcurenta

(1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenta atunci cand contractul de agentie inceteaza in urmatoarele situatii:
a) fara a fi aplicabile prevederile art. 2.090, comitentul denunta unilateral contractul de agentie cu nerespectarea termenului de preaviz, legal sau conventional, si fara a exista un motiv grav pentru care nu respecta preavizul, pe care comitentul sa il fi comunicat de indata agentului;
b) contractul de agentie este reziliat ca urmare a culpei comitentului.

(2) La cererea agentului instanta poate, tinand seama si de interesele legitime ale comitentului, sa inlature sau sa limiteze efectele clauzei de neconcurenta, atunci cand consecintele prejudiciabile ale acesteia pentru agent sunt grave si vadit inechitabile.

Legiuitorul nu prevede criterii de determinare a motivelor ce au dus la omisiunea comunicarii de indata a preavizului, ci doar specifica faptul ca motivele trebuie sa fie grave. Asadar, in cazul unui litigiu, numai instanta va putea aprecia asupra gravitatiil motivelor invocate si va stabili, in raport de materialul probator administrat daca, in fapt, clauza de neconcurenta a devenit sau nu eficace. Oricum, fata de modul de redactare a dispozitiei analizate, se poate concluziona ca motivele grave nu se identifica cu forta majora, cazul fortuit, circumstante exceptionale. [A.M. Mateescu in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 468]