Art. 2.117. Restituirea catre mostenitorul deponentului

(1) In caz de deces al deponentului, bunul se restituie mostenitorului, la cererea acestuia, chiar daca prin contract fusese desemnata o alta persoana in acest scop. Atunci cand exista mai multi mostenitori, restituirea facuta unuia sau unora dintre acestia nu le confera alte drepturi decat cele rezultate din aplicarea prevederilor legale referitoare la mostenire.

(2) Aceste reguli se aplica in mod corespunzator atunci cand deponentul este persoana juridica.