Art. 2.139. Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru

Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru sunt determinate prin conventia partilor, iar in lipsa se aplica regulile prezentei sectiuni.