Art. 2.142. Remuneratia, cheltuielile si despagubirile

(1) Daca nu s-a convenit altfel, administratorul-sechestru are dreptul la o remuneratie.

(2) Chiar si in cazul sechestrului cu titlu gratuit, administratorul-sechestru are dreptul la restituirea tuturor cheltuielilor facute pentru conservarea si administrarea bunului sechestrat, precum si la plata despagubirilor pentru pierderile suferite in legatura cu acesta.