Art. 2.173. Efectele principale

Prin contractul de cont curent, proprietatea remiterilor se transfera primitorului, prin inregistrarea acestora in cont. Obligatiile nascute din remiterile anterioare se noveaza si creantele reciproce se compenseaza pana la concurenta debitului si creditului, sub rezerva platii soldului creditor. Dobanzile curg pentru fiecare suma de la data inscrierii in cont pana la incheierea contului si se socotesc pe zile, daca partile nu convin altfel.

In doctrina, a fost mentionata ca efect al contractului de cont curent indivizibilitatea, in sensul ca sumele inscrise in cont in baza prestatiilor reciproce isi pierd individualitatea, contopindu-se intr-un tot indivizibil. Pana la incheierea contului, creantele sunt considerate neexigibile si indisponibile. Doar soldul creditor al contului, la incheierea sa, constituie o creanta exigibila. [L. Uta, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p. 170]