Art. 2.177. Inscrierea unui titlu de credit

Inscrierea in cont a unui titlu de credit este prezumata facuta sub rezerva incasarii, daca nu se prevede expres contrariul.