Art. 2.212. Cesiunea asigurarii

(1) Asiguratorul poate cesiona contractul de asigurare numai cu acordul scris al asiguratului.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile cesiunilor de portofolii intre asiguratori, in conditiile reglementarilor speciale.