Art. 2.243. Modurile de constituire

(1) Renta viagera poate fi constituita cu titlu oneros, in schimbul unui capital de orice natura, sau cu titlu gratuit si este supusa, sub rezerva dispozitiilor capitolului de fata, regulilor proprii ale actului juridic de constituire.

(2) Atunci cand renta viagera este stipulata in favoarea unui tert, chiar daca acesta o primeste cu titlu gratuit, contractul nu este supus formei prevazute pentru donatie.

Renta viagera se mai poate constitui si prin procedeul stipulatiei pentru altul, situatie in care debirentierul va deveni promitent, credirentierul va fi tertul beneficiar, iar stipulantul va fi cel ce constiruie renta (constitutor). Renta constituita in acest mod reprezinta o liberalitate, mai exact o donatie indirecta, si este scutita de formalitatea autentificarii, fiind valabila si sub forma unui inscris sub semnatura privata. [T. Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu 2012, p. 224]

Este important de stiut si retinut ca contractul de renta viagera nu este totusi un contract cu executare succesiva tipic, pentru ca, asa cum s-a opiniat, pentru a putea fi calificat astfel intr-un contract este necesar ca obligatiile ambelor parti sa aiba o prestare succesiva nu numai a uneia dintre ele, asa cum se intampla de regula intr-un astfel de contract. Asa fiind, putem califica un contract de renta viagera cu titlu gratuit sau unul cu titlu oneros in care prestatia credirentierului este uno ictu, iar cea a debirentierului este succesiva, ca fiind unul cu executare succesiva imperfect sau atipic. [T. Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu 2012, p. 225]