Art. 2.255. Forma contractului

Contractul de intretinere se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.