Art. 2.341. Stramutarea privilegiului vanzatorului

Atunci cand cumparatorul vinde la randul sau bunul, privilegiul mentionat la art. 2.339 alin. (1) lit. a) se exercita asupra bunului revandut, chiar daca pretul celei de-a doua vanzari este inca neplatit de cel de-al doilea cumparator, cu preferinta fata de privilegiul de care s-ar bucura primul cumparator.

Per a contrario, privilegiul nu se va stramuta atunci cand cel de-al doilea cumparator dobandeste bunul pentru serviciul sau exploatarea unei intreprinderi si nici atunci cand instrainarea se va efectua in alte conditii decat vanzarea, schimbul sau darea in plata cu sulta, intrucat exceptia de la regula stingerii privilegiului prin instrainarea bunului vizata de art. 2341 C. civ. are in vedere doar astfel de operatiuni. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 116]