Art. 2.342. Concursul cauzelor de preferinta

(1) In caz de concurs intre privilegii sau intre acestea si ipoteci, creantele se satisfac in ordinea urmatoare:
1. creantele privilegiate asupra unor bunuri mobile, prevazute la art. 2.339;
2. creantele garantate cu ipoteca sau gaj.

(2) Creditorul care beneficiaza de un privilegiu special este preferat titularului unei ipoteci mobiliare perfecte daca isi inscrie privilegiul la arhiva inainte ca ipoteca sa fi devenit perfecta. Tot astfel, creditorul privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare daca isi inscrie privilegiul in cartea funciara mai inainte ca ipoteca sa fi fost inscrisa.

Art.2342 alin.2 teza a II-a din Codul civil, ce reglementează concursul dintre ipotecă şi privilegiu, sub condiţia înscrierii garanţiilor în cartea funciară, se aplică doar privilegiilor speciale, potrivit art.157 din Legea nr.71/2011, de punere în aplicare a Noului cod civil, urmând ca ordinea de prioritate între privilegiile generale şi ipoteci să fie rezolvată potrivit codului de procedură civilă.
Din prevederile art.51 alin.1 din Legea nr. 230/2007, privind asociaţiile de proprietari, rezultă că privilegiul asociaţiei de proprietari pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile comune este unul special, el afectând o anumită categorie de imobile, cele din condominiu şi nu toate imobilele proprietarului debitor al asociaţiei. Numai în măsura în care privilegiul purta asupra tuturor imobilelor debitorului se putea vorbi de un privielgiu general. Pe de altă parte, alin.2 al aceluiaşi art.51 prevede că privilegiul se înscrie în cartea funciară, iar o asemenea prevedere ar fi fost inutilă în măsura în care nu ar fi fost vorba de un privilegiu special întrucât doar privilegiile speciale sunt supuse înscrierii în cartea funciară pentru a dobândi rang prioritar în raport cu alte garanţii imobiliare.
În ipoteza în care, privilegiul apelantei-contestatoare este unul special, se aplică regula concursului cu ipoteca, reglementat de art.2342 alin.2 teza a II-a din Codul civil, care prevede condiţia înscrierii privilegiului special în cartea funciară pentru a avea rang prioritar faţă de ipotecă. [Tribunalul Arad, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 2/A din 12 ianuarie 2015, portal.just.ro]