Art. 2.343. Notiune

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii.