Art. 2.355. Extinderea ipotecii prin accesiune

(1) Ipoteca se extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat.

(2) Ipoteca mobiliara se mentine asupra bunului rezultat din transformarea bunului grevat si se stramuta asupra celui creat prin contopirea sau unirea bunului grevat cu alte bunuri. Cel care dobandeste prin accesiune bunul astfel creat este tinut de ipoteca.

In cazul alipirii, o problema deosebita o ridica rangul ipotecilor. Ipoteza legii are in vedere situatia in care un imobil se alipeste altui imobil, nu si in situatia in care doua imobile alaturate sunt alipite, rezultand un imobil nou.
Consideram ca si in acest caz va opera o extindere a ipotecilor asupra intregului imobil, in temeiul indivizibilitatii fiecare ipoteca urmand a purta asupra intregului imobil pentru intreaga valoare a creantei garantate, rangul acestor ipoteci urmand a fi determinat potrivit art. 2421 C. civ., in functie de ordinea inscrierilor in cartea funciara. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 139]