Art. 2.365. Dreptul de a ipoteca

Ipoteca conventionala poate fi constituita numai de titularul dreptului ce urmeaza a fi ipotecat si care are capacitatea de a dispune de acesta.

Potrivit art. 2365 din NCC aplicabil contractului de ipoteca mobiliara, ipoteca conventionala poate fi constituita numai de titularul dreptului ce urmeaza a fi ipotecat si care are capacitatea de a dispune de acesta.
Rezulta ca textul impune doua conditii pentru nasterea valabila a contractului de ipoteca conventionala si anume, constituitorul trebuie sa fie titularul dreptului ipotecat, ipoteza indeplinita in cazul proprietarului, al nudului proprietar, precum si al celor care detin dezmembraminte ale dreptului de proprietate. (…) Noul Cod Civil nu contine un text expres care sa permita ipotecarea lucrului altuia. In acest sens, formularea limitativa a art. 2365 NCC trebuie interpretata restrictiv, permitand doar titularului dreptului sa constituie ipoteca. [Tribunalul Galati, Decizia civila nr. 873/07.10.2013, portal.just.ro]