Art. 2.369. Obligatiile garantate

Ipoteca conventionala poate garanta indeplinirea obligatiilor de orice fel.

Consideram ca atunci cand obligatia este divizibila intre codebitori, fiecare dintre acestia va fi interesat sa garanteze cu o ipoteca numai partea (fractiunea) din obligatie la care este tinut, in acest caz creditorul garantat putandu-si satisface creanta din bunul afectat garantiei numai pentru partea din creanta la care este obligat codebitorul garant. In acest caz, creditorul garantat nu se va putea indrepta asupra bunului afectat garantiei decat in cazul in care codebitorul garant nu isi indeplineste partea sa din obligatiei, nu si in cazul in care oricare dintre ceilalti codebitori nu isi indeplinesc partea lor din obligatie.
In cazul in care un codebitor al unei obligatii divizibile va constitui o ipoteca menita sa garanteze intreaga obligatie divizibila, intre acesta si ceilalti codebitori vor exista raporturi specifice cautiunii reale. In aceasta situatie, creditorul garantat se va putea indrepta impotriva bunului afectat garantiei, indiferent din partea carui codebitor provine neexecutarea obligatiei. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 161]