Art. 2.372. Continutul contractului de ipoteca

(1) Ipoteca conventionala nu este valabila decat daca suma pentru care este constituita se poate determina in mod rezonabil in temeiul actului de ipoteca.

(2) Sub sanctiunea nulitatii, contractul de ipoteca trebuie sa identifice constituitorul si creditorul ipotecar, sa arate cauza obligatiei garantate si sa faca o descriere suficient de precisa a bunului ipotecat.

(3) Stipulatia potrivit careia ipoteca poarta asupra tuturor bunurilor debitorului sau asupra tuturor bunurilor prezente si viitoare ale acestuia nu constituie o descriere suficient de precisa in sensul alin. (2).

La momentul încheierii contractului de garanţie cauza juridică a existat, câtă vreme părţile au prevăzut în mod clar şi detailat scopul, licit, pe care l-au urmărit la încheierea acestuia, şi anume garantarea creditului acordat.
Simpla menţionare eronată a numărului contractului de credit nu poate constitui un motiv de nulitate absolută, atunci când în conţinutul contractului de garanţie cauza a fost prezentată în mod precis şi neechivoc, şi anume garantarea creditului în cuantum de….Această eroare materială nu poate fi considerată nici fraudare a legii deoarece nu poate avea valoarea unei încălcări, prin folosirea unor mijloace viclene, a dispoziţiilor legale imperative în această materie.
Principiul specializării ipotecii, este respectat atunci când este specificată creanţa garantată şi suma pentru care se ia inscripţie (specializarea precisă a sumei garantate prin ipotecă). [Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 51/2006, portal.just.ro]