Art. 2.378. Forma contractului

(1) Contractul de ipoteca se incheie in forma autentica de catre notarul public, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Ipoteca asupra bunurilor unei persoane juridice poate fi consimtita in virtutea puterilor conferite in urma deliberarilor sau a imputernicirilor intocmite sub semnatura privata, in conformitate cu regulile din actul constitutiv privitoare la reprezentare.

Potrivit art. 2372 NCC şi 2378 NCC, ipoteca convenţionala se constituie prin contract, iar contractul de ipoteca imobiliara se incheie in forma autentica de catre notarul public, sub sancţiunea nulitaţii absolute. Contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic, una din condiţiile esenţiale pentru validitatea oricarui contract fiind, potrivit art. 1179 alin. 1 pct. 3 NCC, consimţamantul parţilor.
Inscrisul autentificat nu indeplineşte condiţiile pentru a fi considerat un contract, nefiind consemnat in cuprinsul acestuia acordul ambelor parţi in vederea constituirii ipotecii imobiliare asupra celor doua imobile. Ambii semnatari ai actului au aceeaşi calitate, cea de garanţi imobiliari- constituitori ai ipotecii, in raportul dedus judecaţii, acesta nefiind semnat şi de creditorul-beneficiar al ipotecii.
Prin urmare, inscrisul invocat in vederea executarii silite a bunurilor contestatorilor este nul absolut ca şi contract, intrucat nu conţine acordul de voinţa al parţilor, lipsind consimţamantul creditorului. [Judecatoria Galaţi, Sentinţa civila nr. 963/2014, portal.just.ro]