Art. 2.394. Dreptul de inspectie

Creditorul ipotecar are dreptul sa inspecteze bunul ipotecat. El este insa dator sa nu stanjeneasca activitatea celui care detine bunul ipotecat.

In exercitarea acestui drept, el are posibilitatea sa constate starea fizica a bunului corporal ipotecat pentru a sesiza eventuale aringeri aduse integritatii acestuia. Daca ipoteca greveaza de un bun incorporal, el are posibilitatea sa solicite debitorului prezentarea unor documente justificative care sa reflecte situatia juridica a acestor bunuri. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 823]