Art. 2.398. Obiectul ipotecii

Ipoteca poate sa aiba ca obiect fie una sau mai multe creante, fie o universalitate de creante.

Chiar daca ipoteca creantelor se apropie, prin prisma efectelor recunoscute de lege, de cesiunea de creanta (in general) si de cesiunea de creanta in scop de garantie (in particular), nu putem pune semn de egalitate intre aceste doua notiuni, pentru mai multe motive:
– cesiunea de creanta reprezinta un mod de transmitere a obligatiilor, institutie juridica distincta de ipoteca mobiliara, care este o modalitate de garantare a obligatiilor (garantie reala);
– in cazul cesiunii de creanta, garantia se realizeaza prin tranbferul dreptului de proprietate, iar in cazul ipotecii mobiliare, prin instituirea unui drept real de garantie, intre aceste doua drepturi neputandu-se pune egalitate, chiar daca, prin asimilare, cesiunea de creanta in scop de garantie este supusa acelorasi reguli referitoare la publicitate, ordine de preferinta si executare ca si ipoteca mobiliara;
– desi ambele institutii au o natura contractuala, sunt supuse unor reguli diferite in ceea ce priveste constituirea lor valabila;
– creditorul ipotecar dobandeste dreptul de a cere plata de la debitorul creantei ipotecate, insa spre deosebire de cesionar nu devine titularul creantei ipotecate decat in limita garantiei, fiind obligat sa remita debitorului sau diferenta;
– debitorul creantei grevate va ramane titularul creantei ipotecate, avand dreptul de a intenta actiuni impotriva debitorului creantei care face obiectul ipotecii, spre deosebire de cedent, care va transmite cesionarului creanta impreuna cu toate actiunile care o insotesc;
– creditorul ipotecar va purea executa silit atat obligatia garantata pe care o are impotriva debitorului sau, cat si creanta ipotecata;
– creditorul ipotecar, spre deosebire de cesionar, nu va avea dreptul sa cesioneze creanta garantata decat pe calea executarii silite;
– dreptul de executare silita a creantei ipotecate se naste doar in cazul neindeplinirii obligatiei garantate, pe cand in cazul cesiunii de creanta in caz de garantie, prin transferul creantei ca efect al cesiunii, creditorul cesionar poate cere executarea silita a creantei fara a face proba neindeplinirii obligatiei garantate;
– dreptul de executare silita a creantei ipotecate este opzabil debitorului acestei creante prin simpla inscriere la arhiva, dreptul creditorului ipotecar de acere debitorului plata fiind conditionat de comunicarea sau acceptarea ipotecii; in cazul cesiunii de creanta in scop de garantie, prin executarea silita a cesiunii avem in vedere tocmai dreptul cesionarului de a cere debitorului cedat plata creantei, operatiune conditionata de comunicarea sau acceptaea cesiunii; inscrierea cesiunii la arhiva va conferi rang de prioritate, insa nu va da dreptul cesionarului de a pretinde plata de la debitorul cedat. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 231-232]