Art. 2.401. Plata creantei grevate de ipoteca

(1) Debitorul nu se poate libera decat platind creditorului ipotecar in modul indicat in comunicare.

(2) Cu toate acestea, debitorul creantei afectate de ipoteca poate plati constituitorului daca creditorul ipotecar nu ii comunica dovada ipotecii in termen de 15 zile de la data la care i s-a solicitat in scris acest lucru.

(3) Dovada ipotecii se poate face fie cu copia certificata de pe contractul de ipoteca, fie cu o copie a avizului de ipoteca.