Art. 2.423. Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj

Creditorul a carui ipoteca este inscrisa in arhiva este preferat creditorului gajist, chiar daca acesta a obtinut detentia bunului ipotecat anterior inscrierii ipotecii.

Ipoteca mobiliara inscrisa va fi preferata astfel publicitatii prin posesie exercitata de creditoul gajist, indiferent daca o astfel de ipoteca este sau nu perfectata (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
Per a contrario, posesia exercitata de creditorul gajist va fi preferata ipotecii mobiliare neinscrise in arhiva.
In anumite cazri, publicitatea gajului se va putea realiza doar prin detinere (in cazul sumelor de bani) sau prin remitere ori andosare (in cazul titlurilor negociabile). Intrucat asupra unor astfel de bunuri se va putea constitui si o ipoteca mobiliara, ipoteca mobiliara inscrisa va avea intotdeauna prioritate fata de gajul asupra acestor bunuri. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 261]