Art. 2.430. Conditiile executarii

Executarea ipotecii nu poate fi realizata decat in virtutea unui titlu executoriu si pentru o creanta certa, lichida si exigibila.

Din analiza art. 2430 C. civ, ce contine conditiile generale privind executarea ipotecii, si a art. 2431 C. civ., care confera calitatea de titlu executoriu contrctului de ipoteca, observam ca legea nu confera expres calitatea de titlu executoriu si contractelor prin care au fost constituite operatiuni asimilate (ipotecilor mobiliare), aceasta calitate neputand fi extinsa prin analogie.
Mergand pe acelasi rationament, trebuie sa admitem ca lipsa calitatii de titlu executoriu a contractelor prin care au fost constituite operatiuni asimilate constituie un impadiment la executare, fara de care creditorul garantat nu poate declansa executarea silita, norma juridica impusa de art. 2430 C. civ. (obligativitatea existentei titlului executoriu) fiind de stricta interpretare.
Cu toate acestea, pentru a putea executa potrivit regimului juridic aplicabil ipotecilor, trebuie sa admitem fie calitatea de titlu executoriu a unor astfel de contracte, fie faptul ca, in cazul operatiunilor asimilate, executarea silita se va putea realiza si in lipsa unui titlu executoriu, intrucat, altfel, ratiunea legii (asimilarea) nu ar mai exista, iar creditorul nu va putea pune in executare obligatiile (sau valorifica drepturile) nascute din contractele prin care s-au constituit operatiunile asimilate, nici potrivit procedurii speciale de executare din Codul civil si nici procedurii de drept comun reglementate de Codul de procedura civila.
In aceste conditii, creditorul va fi nevoit sa promoveze o actiune personala nascuta din contract in vederea obtinerii unui titlu executoriu, in baza careia va avea deschisa doar calea procedurii de executare „clasica” reglementate de Codul de procedura civila, nu si a procedurii speciale reglementate de Codul civil. ]G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 336]

In materie imobiliara, executarea silita se va putea face numai potrivit procedurii de drept comun prevazute de Codul de procedura civila, procedura care se va putea declansa numai in virtutea unui titlu executoriu, fiind obligatorie recunoasterea calitatii de titlu executoriu a unor astfel de contracte. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 337]