Art. 2.431. Titlurile executorii

Contractele de ipoteca valabil incheiate sunt, in conditiile legii, titluri executorii.