Art. 2.432. Alte cai de realizare a creantei

Dispozitiile prezentului capitol nu aduc nicio atingere dreptului creditorului de a-si realiza creanta pe calea unei actiuni personale sau de a solicita luarea oricaror masuri necesare pentru executarea ipotecii, potrivit Codului de procedura civila.

Executarea ipotecii (in fapt, a obligatiei de garantie) are drept principal scop stingerea obligatiei principale (garantate), adica in scop identic cu cel al promovarii unei actiuni personale avand drept obiect executarea silita a obligatiei principale.
Datorita acestor aspecte, prevederile art. 2432 C. civ. pot fi privite ca o exceptie de la principiul de drept electa una via, non datur recursus ad alteram, declansarea procedurii de executare silita a ipotecilor neavand niciun efect asupra actiunilor creditorului referitoare la realizarea creantei garantate.
Creditorul nu numai ca este indreptatit sa-si realizeze creanta principala [potrivit drepturilor ce i-au fost conferite de art. 1516 alin. (2) C. civ.] dupa declansarea procedurii de executare silita a ipotecii, insa va avea dreptul sa continue in paralel aceste doua actiuni (actiunea ipotecara sau actiunea personala).
Solutia este diferita de cea adoptata de art. 1516 alin. (2) C. civ. (dreptul comun), in cazul caruia drepturile creditorului sunt conferite la alegerea sa, iar electa una via, non datur recursus ad alteram, spre exemplu, creditorul care a cerut executarea silita nefiind indreptatit sa ceara si rezolutiunea contractului. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 343]

Ce se poate intelege prin sintagma „masuri necesare pentru executarea ipotecii”? In primul rand, consideram ca textul de lege nu se poate referi decat la masurile asiguratorii reglementate de Codul de procedura civila, intrucat prin masuri necesare pentru executare nu putem avea in vedere decat acele masuri pa care creditorul le va efectua fara a declansa executarea silita propriu-zisa.
Dintre toate aceste masuri sechestrul asigurator si poprirea asiguratorie tind in principal la asigurarea actiunii civile, si nu la asigurarea executarii unei hotarari judecatoresti sau a unui titlu executoriu, singura masura ae care creditorul ipotecar ar putea-o solicita fiind sechestrul judiciar. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 348]